יום שישי, 25 ביוני 2010

יום שלישי, 15 ביוני 2010

שמור עלינו !!!

לא הצבעים שרואים בעין, אלא העין שרואה את הצבעים.
לא העין רואה את הצבעים, אלא המוח מתרגם את התמונה
ומה שמעביר למוח את התמונה הוא -
עצב הראיה.

ובלי להרגיש, איזה איום זוחל ותופס מקום, נצמד לעצב הזה.
אותו עצב המעביר את התמונה הלאה.

ואיזו כהות משתלטת על עין אחת.
ויום אחד, ב-15 באפריל, כבר אי אפשר היה להתעלם.
אני הבחנתי היטב, לא היה ספק.
משהו שונה. משהו לא תקין.
ב-14 במאי נותחתי ובחג (שבועות) כבר הייתי בבית.
עברתי תקופה לא קלה. ועכשיו - יש רק לקוות,
שהכל יהיה בסדר, שהכל יהיה טוב.
ובקרוב - אוכל שוב לייצור, לגעת ולהנות. מהזוהר,
מהגוונים ותתי הגוון ומעולם שלם של צבעים...
כן יהי