יום שלישי, 17 במרץ 2009

Quality is remembered long after the price is forgotten

יום חמישי, 5 במרץ 2009

צמיד שנעשה בהדרכת סוזי מהקומונה "עולם החרוזים של מעיין". סוזי
היא אחת ויחידה, אשה מופלאה והדמות הבולטת ביותר בקומונה.

יום שני, 2 במרץ 2009

יום ראשון, 1 במרץ 2009